Surface Cleaner

for the pretreatment of bonding surfaces

Numer produktu: 15207005
|
EAN:4024596024833

568,16 zł*

Treść: 5 L (113,63 zł* / 1 L)

Natychmiast dostępny, czas dostawy 1-3 days

Informacje dot. produktu

Przygotowanie powierzchni do klejenia

WEICON Surface Cleaner jest przeznaczony do czyszczenia iodtłuszczania powierzchni przed klejeniem lub uszczelnianiem za pomocą produktów WEICON. WEICON Surface Cleaner może być stosowany na metalach, szkle, ceramice jak i większości tworzyw. Surface Cleaner z powodzeniem może być wykorzystywany jako zmywacz przy pracach naprawczych i serwisowych.

Information
  • Substancja czynna

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nie ma jeszcze żadnych zadanych pytań.

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


Product safety

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie