Wielofunkcyjny ściągacz izolacji

Wielofunkcyjne ściągacze izolacji WEICON TOOLS® spełniają różne funkcje: cięcie okrągłe, cięcie wzdłużne, ściąganie izolacji i odcinanie. Za pomocą tylko jednego narzędzia możliwe jest w ten sposób profesjonalne zdejmowanie osłonek i ściąganie izolacji.