Silicone

lubricant and release agent

Numer produktu: 15350005-51
|
EAN:4024596078591

510,77 zł*

Treść: 5 L (102,15 zł* / 1 L)

Natychmiast dostępny, czas dostawy 1-3 days

Informacje dot. produktu

Preparat smarujący i antyadhezyjny

WEICON Silicone jest środkiem poślizgowym i uwalniającym w produkcji i utrzymaniu ruchu a także produktem zabezpieczającym dla tworzyw, gum i metali. WEICON Silicone wytwarza trwały film separujący o dobrych właściwościach przylegających i posiada wiele możliwości aplikacji w przemyśle.

Information
  • Substancja czynna

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nie ma jeszcze żadnych zadanych pytań.

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


Product safety

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie