Repair Stick Wood

Szpachlówka naprawcza, elastyczność resztkowa

Numer produktu: 10532057-51
|
EAN:4024596043094

61,65 zł*

Treść: 28 g (220,18 zł* / 100 g)

Natychmiast dostępny, czas dostawy 1-3 days

Informacje dot. produktu

Półelastyczny | wypełnienie: mineralne

Przeznaczony do trwałych i bezskurczowych napraw elementów drewnianych. Dzięki rezydualnej elastyczności wypełnia pęknięcia, otwory po wierceniu, wiąże złamane i uzupełnia wyłamane detale, uszczelnia połączenia w oknach, framugach drzwiowych, laminacie, płytach, deskach, modelach oraz drewnianych przedmiotach użytkowych i zabawkach. WECION Repair Stick Wood może być stosowany w przemyśle meblowym i drzewnym, modelarstwie i wielu innych aplikacjach.

Information

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nie ma jeszcze żadnych zadanych pytań.

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


Product safety

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.