Primer P 400

bonding agent for low surface energy plastics

Numer produktu: 13550425
|
EAN:4024596024819

171,08 zł*

Treść: 250 ml (68,43 zł* / 100 ml)

Natychmiast dostępny, czas dostawy 1-3 days

Informacje dot. produktu

Do gruntowania powirzchni z poliolefinu

Do gruntowania nisko energetycznych powierzchni nie absorbujących, jak np. tworzywa (PE, PP, TPE) oraz elastomerów (EPDM).

Information
  • Podkład/Primer

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nie ma jeszcze żadnych zadanych pytań.

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


Product safety

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H361 - Podejrzewa się, �