Marine Emergency Repair Kit 1

repair set for ships

Numer produktu: 10851001
|
EAN:4024596071851

2 846,82 zł*

Treść: 1 PCE (2 846,82 zł* / 1 PCE)

Natychmiast dostępny, czas dostawy 1-3 days

Informacje dot. produktu

Dla awaryjnych napraw i prac remontowych na pokładach statków

Dla awaryjnych napraw i prac remontowych na pokładach statków opracowaliśmy trzy różne zestawy. WEICON Marine Emergency Repair Kits zawierają szeroki zestaw produktów na różne sytuacje wyłączbnie w języku angelskim.

detail.informationTitle
  • WEICON A
  • WEICON SF
  • WEICON UW
  • Repair Stick Aqua
  • Repair Stick Stal
  • Pipe Repair-Kit 5/15
  • Processing Kit
  • Repair-Tape 5/35
  • Repair-Tape 10/35

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nie ma jeszcze żadnych zadanych pytań.

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


detail.safetyTitle

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.