Easy Mix RK-7000 Akrylowy klej strukturalny

slow-curing structural acrylic adhesive

Numer produktu: 10565050-51
|
EAN:4024596069834

184,38 zł*

Treść: 50 ml (368,76 zł* / 100 ml)

Natychmiast dostępny, czas dostawy 1-3 days

Informacje dot. produktu

Wolno utwardzalny, wysoka wytrzymałość, odporność na udar, rezydualna elastyczność

WEICON RK-7000 łączy wiele materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, metale lub ceramikę. Posiada wysoką wytrzymałością na rozciąganie, ścinanie i odrywanie. Jest szczególnie odpowiedni do połączeń strukturalnych, w których wymagane są połączenia o dużej wytrzymałości. Klej jest bardzo lepki i dlatego nadaje się również do obróbki na powierzchniach pionowych. Easy-Mix RK-7000 może być stosowany uniwersalnie i także na przykład w technologii tworzyw sztucznych, w konstrukcji metalowej oraz w elektrotechnice lub w inżynerii mechanicznej.

Information
  • Klej
  • Dysza mieszająca Quadro

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nie ma jeszcze żadnych zadanych pytań.

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


Product safety

Niebezpieczeństwo
Resin
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 - Działa szk
Hardener
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.