Burner Cleaner

  • 11205500-51    |    VPE: 1
  • 4024596040697
    • Specjalnie opracowany do usuwania smarów, oleju, sadzy i innych zabrudzeń typowych dla palników
500 ml
WEICON Burner Cleaner jest specjalnym zmywaczem do usuwania smarów, oleju, sadzy i innych zabrudzeń typowych dla palników. Burner Cleaner odparowuje szybko i bez pozostałości. WEICON Burner Cleaner jest przeznaczony do takich elementów jak końcówki dysz, przegrody i szybry, dmuchawy, obudowy i elektrody zapłonowe.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane