Fast Cleaner

Fast Cleaner

  • 11212500-51    |    VPE: 1
  • 4024596049003
    • Zmywacz i odtłuszczacz do sektorów wrażliwych
500 ml
WEICON Fast Cleaner posiada atest NSF dla sektora spożywczego, stąd może być stosowany jako zmywacz i odtłuszczacz przy usuwaniu zanieczyszczeń powstających w trakcie prac warsztatowych jak również do usuwania klejów w sektorach spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Fast Cleaner służy do zmywania i odtłuszczania powierzchni klejonych lub uszczelnianych przy pomocy produktów WEICON jak i tych przeznaczonych do powlekania powłokami metalicznymi WEICON. Fast Cleaner posiada neutralne pH oraz dobrą kompatybilność z materiałami, stąd może być stosowany zarówno na metalach, szkle, ceramice, jak i większości gum oraz tworzyw.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane