Surface Cleaner

  • 11207400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040710
    • Przygotowanie powierzchni do klejenia

:

WEICON Surface Cleaner jest przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni przed klejeniem lub uszczelnianiem za pomocą produktów WEICON. WEICON Surface Cleaner może być stosowany na metalach, szkle, ceramice

jak i większości tworzyw. Surface Cleaner z powodzeniem może być wykorzystywany jako zmywacz przy pracach naprawczych i serwisowych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane