Mould Cleaner

  • 11203550-51    |    VPE: 1
  • 4024596040673
    • Zmywacz do form, na bazie wysoko aktywnych rozpuszczalników organicznych
500 ml
Mould Cleaner jest specjalnym zmywaczem na bazie aktywnych rozpuszczalników organicznych. Szybko usuwa woski, silikony, oleje, nieutwardzone resztki PUR i inne zanieczyszczenia z form stalowych, aluminiowych i wykonanych z tworzyw.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane