Brake Cleaner

  • 11203500-51    |    VPE: 1
  • 4024596040666
    • Wielozadaniowy zmywacz i odtłuszczacz do przemysłu motoryzacyjnego
500 ml

Wielozadaniowy zmywacz i odtłuszczacz do przemysłu motoryzacyjnego WEICON Brake Cleaner jest zmywaczem uniwersalnym motoryzacyjnym, zmywa i odtłuszcza powierzchnie odparowując bez pozostałości. Brake Cleaner czyści i odtłuszcza wszelkie powierzchnie metalowe, szklane, ceramiczne i wiele tworzyw bez problemu usuwając pozostałości smarów, olejów i inne zanieczyszczenia. WEICON Brake Cleaner może być stosowany na hamulcach (bębny i

tarcze, okładziny, klocki hamulcowe, cylindry, sprężyny, tuleje), sprzęgłach (okładziny sprzęgła i części sprzęgła) i na częściach silnika (gaźniki, pompy benzynowe i olejowe, przekładnie itp.).

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane