Freeze Spray

  • 11610400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040970
    • Punktowe zmrażanie do -45°C
400 ml
WEICON Freeze Spray przeznaczony jest do miejscowego schładzania powierzchni. Posiada wiele zastosowań przy naprawach i diagnostyce i w utrzymaniu ruchu w przemyśle. WEICON Freeze Spray błyskawicznie schładza powierzchnie do -45°C umożliwiając stosowanie punktowe nawet na najdrobniejszych elementach konstrukcji. Freeze Spray jest nieprzewodzący i neutralny dla materiałów (z wyjątkiem tworzyw) i posiada wiele potencjalnych aplikacji przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Ostatnio oglądane