Crack Testing Agent Developer

Crack Testing Agent Developer

  • 11691500-51    |    VPE: 1
  • 4024596074807
    • Deweloper do nieniszcząszch badań materialów w precesie penetracjki barwników
500 ml
Specjalny wywoływacz na bazie rozpuszczalnikowej do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do wykrywania pęknięć na częściach, maszynach, narzędziach i odlewach z metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane