Allround Sealing Spray

  • 11555400-51    |    VPE: 1
  • 4024596052461
    • Możliwość malowania, do uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz

:

WEICON Allround Sealing Spray jest natryskowym tworzywem sztucznym o wysokiej przyczepności, przeznaczonym do likwidowania nieszczelności. Został opracowany do uszczelniania małych pęknięć i szczelin, na zewnątrz i

wewnątrz. Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu takich elementów jak rynny, rury kanalizacyjne i deszczowe, przyczepy kempingowe, kontenery mieszkalne, jachty, dachy, okna, baseny, folie w oczkach wodnych, szyby wentylacyjne. Produkt nadaje się do pokrywania farbą, jest odporny na wodę, czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie zawiera bituminu ani silikonów i chroni powierzchnie metalowe przed korozją. WEICON Allround

Sealing Spray wykazuje dobre przyleganie do powierzchni z kamienia, metali, tworzyw, drewna, emalii i wielu innych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toks

Ostatnio oglądane