Crack Testing Agent Cleaner

  • 11692500-51    |    VPE: 1
  • 4024596074791
    • Środek czyszczący do nieniszczących badań materiałów z wykorzystaniem procesu penetracji barwników
500 ml
Neutralny dla powierzchni, specjalny zmywacz do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane