Leak Detection Spray

  • 11651400-51    |    VPE: 1
  • 4024596041014
    • Niepalny, nie powodujący korozji pieniący wykrywacz nieszczelności z atestem DIN-DVGW, zgodny z DIN EN 14291
400 ml
Leak Detection Spray jest niepalny i delikatny dla skóry, nie powoduje korozji i posiada atest DIN-DVGW (5170AO066). Przeznaczony jest do szybkiego, wygodnego i niezawodnego lokalizowania wycieków w postaci pęknięć i porowatości na rurociągach ciśnieniowych. WEICON Leak Detection Spray nie tworzy żadnych niebezpiecznych mieszanek z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem ani gazem ziemnym. WEICON Leak Detection Spray może być stosowany w układach ciśnieniowych ze sprężonym powietrzem, gazem naturalnym i płynnym wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania wycieków na złączach, gwintach i mocowaniach. Podnosi bezpieczeństwo eksploatacji hamulców pneumatycznych oraz linii przesyłu gazu.

Uwaga
H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Ostatnio oglądane