Top-Lube-Fluid

Top-Lube-Fluid

  • 11512400-51    |    VPE: 1
  • 4024596048495
    • Smar przyczepny do sektorów wrażliwych
400 ml
Top-Lube-Fluid jest specjalnym smarem przyczepnym, posiadającym atest NSF do sektora spożywczego, dzięki czemu znajduje zastosowanie w sektorach spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Top-Lube-Fluid posiada szczególnie wysoką przyczepność i odpor ność na ciśnienie oraz świetne właściwości pełzne, wyciszające i wypierające wilgoć. Zapobiega rozciąganiu, tarciu i zużyciu ściernemu. Specjalna formuła potwierdzona atestem NSF sprawia, że Top-Lube-Fluid może stanowić potencjalny wkład w poprawę bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy. WEICON Top-Lube-Fluid może być stosowany na sworzniach przenoszących napęd, kołach zębatych, w przekładniach ślimakowych, szybko pracujących częściach maszyn, złączach, przegubach, rolkach, łożyskach kulkowych oraz sprężynach w wielu aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane