Top-Lube

  • 11510400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040857
    • Smar syntetyczny o świetnych właściwościach pełznych
400 ml
Top - Lube jest syntetycznym, przezroczystym smarem przyczepnym do trwałego smarowania wszystkich typów mocno obciążonych podzespołów mechanicznych. WEICON Top-Lube posiada wysoką siłę przylegania, wytrzymałość odśrodkową a także niezwykłe właściwości pełzne. Jest odporny na ciśnienia, wypiera wodę, może być stosowany w ciągłym ruchu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie atakuje następujących tworzyw i elastomerów: PTFE, PE, PA, kauczuk fluorowy, butadienowy, silikonowy i chloroprenowy. Ograniczoną odporność wykazują wobec niego: PE-LD (polietylen o małej gęstości), POM, PP, NBR. WEICON Top-Lube może być stosowany na sworzniach przenoszących napęd, kołach zębatych, w przekładniach ślimakowych, szybko pracujących częściach maszyn, złączach, przegubach, rolkach, łożyskach kulkowych oraz sprężynach w wielu aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane