Chain and Rope Lube Spray

  • 11500400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040840
    • Smar o wysokiej przyczepności do lin i łańcuchów
400 ml

WEICON Chain and Rope Lube Spray jest syntetycznym, przezroczystym smarem do smarowania zewnętrznego i wewnętrznego mocno obciążonych łańcuchów i lin. Chain and Rope Lube Spray charakteryzuje się wyjątkową przyczepnością, odpornością na zgniot, właściwościami pełznymi. Wypiera wodę, zapobiega rozciąganiu, tarciu i zużyciu materiału oraz wycisza pracę podzespołów. WEICON Chain and Rope Lube Spray może być stosowany na wszystkich typach łańcuchów i lin, sworzniach przenoszących napęd, kołach zębatych, w przekładniach ślimakowych, szybko pracujących częściach maszyn, złączach, przegubach, rolkach, łożyskach kulkowych oraz sprężynach w wielu

aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane