Spray-on Grease white

  • 11520400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040871
    • Biały smar wielozadaniowy
400 ml

Spray-on Grease white jest wielozadaniowym smarem w aerozolu o bardzo wysokiej sile przylegania oraz dużej odporności na starzenie i ciśnienia. Dzięki specjalnym dodatkom zmniejszającym zużycie oraz inhibitorom korozji pozwala

osiągnąć stabilność termiczną w zakresie od -20°C do +150°C w połączeniu z dużą żywotnością. Dzięki swej barwie umożliwia stałą inspekcję wizualną. WEICON Spray-on Grease white może być stosowany do długotrwałego smarowania

dźwigni i kół przekładni, łożysk rolkowych i kulkowych, zawiasów i prowadnic oraz wszystkich rodzajów złączy i przegubów.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane