Contact Spray

  • 11152400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040611
    • Wypiera wilgoć zapobiega prądom upływu
400 ml

WEICON Contact Spray zawiera specjalną mieszankę składników aktywnych przeznaczonych do czyszczenia i zabezpieczania złączy i podzespołów elektrycznych. Usuwa wilgoć ze styków, zapobiega prądom upływu i skokom napięcia. Chroni przed utlenianiem się styków, bezpieczników, gniazd i przed osadzaniem się siarczków. WEICON Contact Spray przeznaczony jest do stosowania w skrzynkach bezpieczników, systemach komunikacyjnych, napędach

bram , gniazdach kontaktowych, przełącznikach, bębnach kablowych, przedłużaczach elektrycznych, w osprzęcie elektrycznym domowym, ogrodowym oraz systemach oświetlenia.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Ostatnio oglądane