Anti-Spatter Spray

  • 11700400-51    |    VPE: 1
  • 4024596041045
    • Bezsilikonowy
400 ml

WEICON Anti-Spatter Spray nie zawiera silikonu i przeznaczony jest do czyszczenia oraz utrzymywania w czystości dyszy spawalniczych. Jednocześnie zabezpiecza przed przywieraniem odprysków spawalnicznych do dyszy gazowych oraz powierzchni obrabianych, bez wpływu na jakość spawu. Anti-Spatter Spray zapobiega przywieraniu odprysków do dyszy gazowych i powierzchni metalu, zapewnia pełną ochronę podczas spawania, eliminuje konieczność mechanicznego czyszczenia powierzchni po spawaniu a także umożliwia dalszą obróbkę metalu (np. galwanizację) bez konieczności dodatkowego czyszczenia. W szczególnych przypadkach nadmiar preparatu usuwa się za pomocą

WEICON Cleaner S.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane