Label Remover

  • 11206500-51    |    VPE: 1
  • 4024596040703
    • Usuwanie etykiet i taśm samoprzylepnyc
500 ml
WEICON Label Remover szybko i łatwo usuwa naklejki i etykiety papierowe zawierające kleje akrylowe jak i materiały samoprzylepne oparte na kauczuku. Label Remover nadaje się do większości powierzchni: szkła, metali, tworzyw i folii. WEICON Label Remover łatwo i bezpieczne usuwa nalepki, metki cenowe, etykiety adresowe i produktowe, pozostałości nalepek z taśmociągów i taśm kasowych a także pozostałości klejów z etykiet foliowych, np. winietek z szyb samochodów.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane