Rust Shock

  • 11151400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040604
    • "Klucz chemiczny"
400 ml
Rust Shock działa jak „klucz chemiczny”- wykorzystuje efekt mocnego schłodzenia powierzchni oraz swoje silne właściwości kapilarne do penetracji i rozpuszczenia rdzy, a w efekcie do błyskawicznego poluzowania połączenia gwintowanego. WEICON Rust Shock znajduje zastosowanie we wszystkich aplikacjach wymagających luzowania skorodowanych połączeń gwintowych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane