Rust Loosener and Contact Spray

  • 11150400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040598
    • Sześciofunkcyjny
400 ml

Sześciofunkcyjność Rust Loosener and Contact Spray sprawia, że jest on niezastąpionym środkiem do napraw, utrzymania ruchu i serwisu. Preparat dociera do bardzo małych przestrzeni, a specjalny zawór umożliwia pracę w

dowolnej pozycji, także nad głową. WEICON Rust Loosener and Contact Spray luzuje i likwiduje rdzę na złączach śrubowych i gwintowych, rurach i przegubach, wypiera wodę ze styków i układów zapłonu, zapewnia styk na

połączeniach elektrycznych i chroni je przed korozją, zabezpiecza działanie części mechanicznych i kontaktów, trwale chroni je przed korozją i utlenianiem, zapewnia trwałe smarowanie powierzchni ślizgowych oraz pielęgnuje i konserwuje powierzchnie metalowe.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane