Chewing Gum Remover

  • 11630400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040994
    • Usuwanie plasteliny i gum do żucia
400 ml
WEICON Chewing Gum Remover służy do usuwania pozostałości gumy do żucia i plasteliny, również tych starych. Resztki gumy lub plasteliny pod wpływem WEICON Chewing Gum Remover ulegają zmrożeniu i mogą być natychmiastowo usunięte bez narażania na uszkodzenie tekstyliów czy wykładzin. Chewing Gum Remover usuwa wspomniane pozostałości z mebli tapicerowanych, siedzeń pojazdów komunikacji publicznej i samolotów, krzeseł i foteli w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, kina, sale imprezowe), tekstylnych wykładzin podłogowych wszystkich rodzajów oraz twardych i elastycznych posadzek z drewna, kamienia, PVC, linoleum itp.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Ostatnio oglądane