Chrome-Silver Spray

  • 11103400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040574
    • Wysoki połysk i ochrona antykorozyjna
400 ml

WEICON Chrome-Silver Spray tworzy wysoko połyskową powłokę (nieodporną na ścieranie), która przylega do wszystkich metali, szkła, kamienia, drewna, płyt kartonowych oraz większości tworzyw. Wysoki połysk osiąga dzięki

specjalnemu składowi oraz wysokiej czystości pigmentów metalicznych. WEICON Chrome-Silver Spray posiada szereg przeznaczeń, takich jak prototypy i wzorniki, powlekanie metali (np. reflektory), ekspozytory i materiały reklamowe, specjalne dekoracje oraz podnoszenie waloru optycznego materiałów.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując d�

Ostatnio oglądane