Rust Protection 2000 PLUS
Rust Protection 2000 PLUS
Rust Protection 2000 PLUS LKW- Anhänger zum Transport von technischen Gasen

Rust Protection 2000 PLUS

  • 11012400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040505
    • Specjalne powłoka antykorozyjna odporna na warunki pogodowe

:

Rust Protection 2000 PLUS jest specjalna powłoką odporną na korozję i czynniki atmosferyczne opracowaną na bazie trójtlenku żelaza- hematytu. Dzięki wykorzystaniu pigmentów o wysokiej czystości i strukturze łuskowej uzyskuje się

dużą wytrzymałość na działanie środowiska zewnętrznego, w tym wody. Elementy metalowe pokryte za pomocą Rust Protection 2000 PLUS nie wykazują korozji po ponad 2000 godzin w teście solankowym. Produkt znajduje zaosowanie wszędzie tam gdzie wymagane jest długotrwałe i estetyczne zabezpieczenie różnego rodzaju konstrukcji i instalacji przemysłowych, inżynieryjnych, miejskich przed działaniem ekstremalnych warunków atmosferycznych.

WEICON Rust Protection 2000 PLUS może być stosowany zabezpieczania budowlanych konstrukcji stalowych, relingów, kratownic, ogrodzeń, balustrad i barierek, bram, furtek, słupów trakcyjnych i latarni oraz wszystkich innych części narażonych na duże ryzyko korozji, np. spawów, gwintów, śrub, krawędzi itp.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długo

Ostatnio oglądane