Gold-Spray

Gold-Spray

  • 11105400-51    |    VPE: 1
  • 4024596074814
    • Wysoka jakość i doskonały efekt
400 ml
WEICON Gold Spray jest świetnie kryjącą powłoką o wysokiej zawartości pigmentów metalicznych w barwie złota i odporną na warunki pogodowe. Przeznaczony jest do podkreślania efektu wizualnego na różnych materiałachmetalach, tworzywach, drewnie, gipsie, betonie, na zewnątrz i wewnątrz. Produkt znajduje zastosowanie do celów dekoracyjnych, np. powlekanie figur, elementów zdobniczych, ram obrazów jak i poprawek po wierceniu, spawaniu czy frezowaniu. Gold Spray posiada szeroki zakres aplikacji w rzemiośle, sztuce, pracach renowacyjnych jak i hobby.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodu

Ostatnio oglądane