Stainless Steel Spray bright grade

Stainless Steel Spray bright grade

  • 11104400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040581
    • Optyczny wygląd stali nierdzewnej trawionej, V2A oraz V4A
400 ml

WEICON Stainless Steel Spray „bright grade” jest powłoką na bazie pigmentów stali nierdzewnej i stanowi bardzo trwałe i odporne na czynniki pogodowe zabezpieczenie przed korozją. Odporność termiczna- krótkotrwale nawet do +300°C. Stainless Steel Spray „bright grade” przeznaczony jest do aplikacji wymagających ochrony o dużej efektywności. Pigmenty powłoki pochodzą ze stopu zawierającego chrom, nikiel i mangan. WEICON Stainless Steel

Stainless Steel Spray bright grade Spray „bright grade” może być stosowany do napraw uszkodzonych powierzchni ze stali nierdzewnej w takich miejscach jak karoserie ciężarówek i naczepy, rurociągi, zbiorniki i silosy. Także polecany jest przy wszelkich pracach na zewnątrz, dzięki odporności na czynniki pogodowe oraz do podnoszenia efektu wizualnego dowolnych powierzchni- ze szkła, drewna, ceramiki i tworzyw.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane