Galva-Spray

  • 11005400-51    |    VPE: 1
  • 4024596052614
    • Barwa odpowiadająca ocynkowi ogniowemu, >450 h w teście solankowym, DIN EN ISO 9227
400 ml

WEICON Galva Spray jest trwałą powłoką ochronną dla wszystkich powierzchni metalowych. Szybko schnie, świetnie przylega i chroni metale przed rdzą oraz korozją. Produkt wykazuje odporność na wodę słoną i słodką oraz temperatury do +300°C. Powierzchnie pokryte za pomocą WEICON Galva Spray nie wykazuj śladów korozji nawet po 450 godzinach testu solankowego wg DIN EN 9227.

WEICON Galva Spray znajduje zastosowanie przy naprawach elementów ocynkowanych ogniowo w odpowiadającej barwie, jest wysoce skutecznym podkładem antykorozyjnym, np. przy malowaniu karoserii, może być wykorzystywany do powlekania sekcji po spawaniu i wierceniu oraz jako warstwa przewodząca przy spawaniu punktowym.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez dłu

Ostatnio oglądane