Zinc-Alu-Spray

Zinc-Alu-Spray

  • 11002400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040499
    • Idealny do naprawy uszkodzonych elementów, > 450 godz. w teście w mgle solnym zgodnie z DIN EN ISO 9227 odcień cynkowania ogniowego
400 ml
WEICON Zinc-Alu Spray trwale zabezpiecza przed rdzą i korozją wszystkie powierzchnie metalowe. Tworzy szybkoschnącą i mocno przylegającą powłokę odporną na działanie soli, wody i wielu chemikaliów. Zinc-Alu Spray może być wykorzystywany do naprawy powierzchni cynkowanych ogniowo w odpowiadającej barwie, jako efektywny podkład antykorozyjny, np. w malowaniu karoserii oraz do powlekania sekcji po spawaniu i wierceniu.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez dłu

Ostatnio oglądane