Rust Converter

Rust Converter

  • 11155400-51    |    VPE: 1
  • 4024596074548
    • Konwerter rdzy i podkład w jednej aplikacji
400 ml

WEICON Rust Converter służy do skutecznej neutralizacji rdzy na powierzchniach z żeliwa i stali. Zabezpiecza przed korozją w aplikacjach na zewnątrz i wewnątrz. Konwerter rdzy bazuje na żywicy epoksydowej i w reakcji z warstwą rdzy

wytwarza metalicznoorganiczny kompleks żelaza. Wiązanie to jest stabilizowane specjalną żywicą epoksydową, która zabezpiecza metale przed wpływem zewnętrznym. Powstająca w wyniku zastosowania czarna powłoka stanowi

warstwę bazową i jest dobrym podkładem przed dalszym nakładaniem powłok stałych. Produkt zabezpiecza przed korozją, posiada świetne właściwości penetrujące i wysoką nieprzepuszczalność dla światła. Obok odporności na temperatury do +80°C (poniżej 15 min- do nawet +160°C), powłoka wykazuje również dużą odporność na warunki pogodowe, promieniowanie UV oraz rozpuszczalniki. WEICON Rust Converter jest bezzapachowy i nie zawiera metali ciężkich ani kwasów mineralnych. Rust Converter może być stosowany na wszelkie powierzchnie pokryte rdzą, np. w maszynach przemysłowych, sprzęcie rolniczym czy pojazdach mechanicznych, jak również w charakterze powłoki

ochronnej zabezpieczającej przed korozją.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodowa�

Ostatnio oglądane