Aluminium-Spray A-100, odporny na ścieranie

  • 11050400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040529
    • Świetna ochrona antykorozyjna, odporny na ścieranie
400 ml

WEICON Aluminium Spray A-100 jest powłoką odporną na ścieranie, wiele chemikaliów jak również czynniki atmosferyczne. Zawiera pigmenty aluminium o czystości na poziomie 99,5%. WEICON Aluminium Spray A-100 zapewnia

wysoką ochronę antykorozyjną na wszystkich powierzchniach metalowych. Najczęstsze zakresy stosowania to technika klimatyzacyjna i wentylacyjna, urządzenia spalające, rurociągi i kadłuby maszyn, układy wydechowe, części karoseryjne ze szkła fibrowego, w modelarstwie, rękodziele i przy wyrobie zabawek.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując d�

Ostatnio oglądane