Stainless Steel Spray

  • 11100400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040543
    • Powłoka antykorozyjna o dużej efektywności
400 ml

WEICON Stainless Steel Spray jest powłoką na bazie pigmentów stali nierdzewnej i stanowi bardzo trwałe i odporne na czynniki pogodowe zabezpieczenie przed korozją. Odporność termiczna- krótkotrwale nawet do +300°C.

Stainless Steel Spray przeznaczony jest do aplikacji wymagających ochrony o dużej efektywności. Pigmenty powłoki pochodzą ze stopu zawierającego chrom, nikiel i mangan. WEICON Stainless Steel Spray może być stosowany

do napraw uszkodzonych powierzchni ze stali nierdzewnej w takich miejscach jak karoserie ciężarówek i naczepy, rurociągi, zbiorniki i silosy. Także polecany jest przy wszelkich pracach na zewnątrz, dzięki odporności na czynniki pogodowe oraz do podnoszenia efektu wizualnego dowolnych powierzchni- ze szkła, drewna, ceramiki i tworzyw.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując d�

Ostatnio oglądane