Anti-Seize Assembly Spray High-Tech

  • 27050400-51    |    VPE: 1
  • 4024596047092
    • Trwała ochrona bezmetaliczna przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”, atest NSF
400 ml
WEICON Anti-Seize „High-Tech” posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące, nie zawiera metali, jest neutralna dla materiałów i posiada atest NSF. WEICON Anti-Seize „High-Tech” jest szczególnie zalecana w aplikacjach, w których preparaty zawierające metale mogą powodować reakcje elektrolityczne, wymagane są ekstremalna odporność termiczna, atest do kontaktu z żywnością oraz estetyczna barwa preparatu. Dzięki swojej formule i posiadanej certyfikacji NSF, Anti-Seize Assembly Spray High-Tech istotnie wpływa na poprawę standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane