Anti-Seize Assembly Spray

  • 27000400-51    |    VPE: 1
  • 4024596045593
    • Trwała ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”

:

WEICON Anti-Seize Assembly Spray posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące. WEICON Anti-Seize stosowany jest jako środek ochronny, separujący i smarujący do mocno obciążonych podzespołów.

Idealna kombinacja składników stałych oraz wyselekcjonowanych dodatków umożliwia szeroki zakres zastosowań. WEICON Anti-Seize zabezpiecza przed korozją, zacieraniem i zużyciem ściernym, zjawiskiem „stick-slip”, utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami elektrolitycznymi („zimne spawanie”). Przeznaczony do wielu aplikacji przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane