Copper Paste Assembly Spray

Copper Paste Assembly Spray

  • 27200400-51    |    VPE: 1
  • 4024596047085
    • Preparat miedziowz ochronny, separujący i smarujący w wysokich temperaturach
400 ml

WEICON Copper Paste Assembly Spray posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące i smarujące, zapewniając jednocześnie wysoką ochronę antykorozyjną. Nie zawiera siarki, niklu ani ołowiu.

Copper Paste Assembly Spray stosowany jest jako smar montażowy do wszystkich rodzajów połączeń gwintowanych i powierzchni ślizgowych. Wytwarza trwały film smarujący i separujący, który chroni przed korozją i zacieraniem powierzchnie roboczew narzędziach, tulejach ciernych, śrubach oraz wszelkiego rodzaju złączach gwintowych, bagnetowych i wtykowych. Może być stosowany do redukcji wibracji na klockach hamulcowych i prowadnicach,

krzywkach, trzpieniach, biegunach akumulatorów oraz stykach elektrycznych, szpilkach kół, tulejach ciernych w młotach elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane