Anti-Friction Spray MoS2

  • 11539400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040895
    • Suchy smar wysokotemperaturowy
400 ml

Anti-Friction Spray MoS2 jest suchym, beztłuszczowym smarem o wysokiej oporności ciśnieniowej i termicznej (od -200°C do +450°C). Powłoka smaru nie przyjmuje kurzu, brudu ani wody, jest odporna na oleje, smary i wiele innych

substancji chemicznych oraz wykazuje dobrą przyczepność do metali, tworzyw i drewna. Wysoka zawartość dwusiarczku molibdenu zapewnia czystość smarowania, redukcję tarcia i umożliwia zastosowanie preparatu jako smaru awaryjnego oraz wyciszającego hałasy pracy urządzeń. WEICON Anti-Friction Spray MoS2 korzystnie wpływa na warunki pracy łożysk ślizgowych, przekładni i innych elementów ślizgowych, szczególnie w warunkach wysokiego ciśnienia i niskich prędkości ślizgowych. WEICON Anti-Friction Spray MoS2 przeznaczony jest do aplikacji na takich elementach jak prowadnice i szyny, pasy transmisyjne, rolki pasowe i leje, urządzenia infrastruktury załadunkowej, jako powłoka na urządzeniach tnących oraz jako alternatywa dla silikonowych preparatów separujących oraz przy wszelkich aplikacjach wykluczających użycie smarów olejowych lub tłuszczowych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutk

Ostatnio oglądane