Metal-Fluid
Metal-Fluid Reinigen und Pflegen einer Küchenoberfläche

Metal-Fluid

  • 11580400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040949
    • Wszechstronny- czyści, konserwuje, chroni
400 ml

WEICON Metal-Fluid to wysokowydajny produkt przeznaczony do pielęgnacji, zabezpieczania i czyszczenia matowych i polerowanych powierzchni, który posiada atest NSF. WEICON Metal-Fluid przeznaczony jest do czyszczenia, zabezpieczania i pielęgnacji metalu, ceramiki, drewna, szkła i plastików. Nie uszkadza napisów nadrukowywanych, wytłaczanych, naklejek ani gumowych uszczelek w sprzęcie AGD czy chłodniach. Dzięki swojej formule i

posiadanej certyfikacji NSF, Metal Fluid istotnie wpływa na poprawę standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane