Adhesive Spray

  • 11800500-51    |    VPE: 1
  • 4024596041069
    • Uniwersalny klej w sprayu
500 ml
WEICON Adhesive Spray to uniwersalny i szybki klej w aerozolu przeznaczony do łączenia dużych powierzchni. Adhesive Spray przeznaczony jest do łączenia filcu, folii PVC, sztucznej skóry i wykładzin, tworzyw i papieru, gumy spienionej i pianek, materiałów izolacyjnych, elastycznych pianek plastikowych, winylu i skóry oraz gumy, metalu i drewna. Szczególnie polecany jest do klejenia twardych pianek (np. polistyren).

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane