Adhesive Spray for detachable joints

  • 11802500-51    |    VPE: 1
  • 4024596041083
    • Specjalny klej w sprayu rozłączny
500 ml
WEICON Adhesive Spray- for detachable joints został opracowany z myślą o klejeniu rozłącznym i połączeniach wymagających pozycjonowania. Jest bezbarwny, nie przesiąka ani nie powoduje przebarwień, nie fałduje powierzchni klejonych. Adhesive Spray- for detachable joints może być stosowany do łączenia papieru, kartonu oraz folii w różnych kombinacjach. Po aplikacji jednostronnej połączenie jest rozłącznie, naniesienie kleju na obie powierzchnie sprawia, że złącze staje się trwałe. Adhesive Spray- for detachable joints może być stosowany np. do mocowania bilbordów, plakatów, zdjęć, dekoracji targowych, projektów i rysunków technicznych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane