Adhesive Spray extra strong

  • 11801500-51    |    VPE: 1
  • 4024596041076
    • Specjalny klej w sprayu do mocnych i trwałych połączeń
500 ml

WEICON Adhesive Spray- extra strong to łatwy w użyciu i szybki klej w aerozolu przeznaczony do łączenia dużych powierzchni. Szczególnie zalecany do trwałego i mocnego klejenia powierzchni chropowatych i nierównych. Specjalny

zaworek umożliwia uzyskanie natrysku poziomego i pionowego. Adhesive Spray- extra strong przeznaczony jest do łączenia filcu, folii PVC, sztucznej skóry i wykładzin, tworzyw i papieru, gumy spienionej i pianek, materiałów izolacyjnych, elastycznych pianek plastikowych, winylu i skóry oraz gumy, metalu i drewna.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane