AL-F Smar długookresowy

  • 26550040    |    VPE: 1
  • 4024596020002
    • Smar wielozadaniowy, atest NSF

:

WEICON AL-F przeznaczony jest do smarowania łożysk kulkowych, ślizgowych, przegubów, dźwigni, prowadnic ślizgowych, wałków, trzpieni, wałów rozrządu i klinowych oraz przekładni otwartych i ślimakowych dla wszystkich prędkości obrotowych przewidzianych do smarowania.

Brak hasła ostrzegawczego.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane