AL-W Smar długookresowy

  • 26450040-51    |    VPE: 1
  • 4024596077051
    • Smar specjalny do aplikacji podwodnych

:

AL - W jest specjalnym smarem antykorozyjnym, który może być stosowany w aplikacjach podwodnych. WEICON AL-W zapewnia efektywną ochronę przed agresywnymi płynami jak woda morska czy ściekowa, zarówno w sektorze morskim jak i przemyśle ciężkim, energetyce i zakładach chemicznych. WEICON AL-W jest przeznaczony do smarowania łożysk kulkowych, ślizgowych, przegubów, dźwigni, prowadnic ślizgowych, wałków, trzpieni, wałów rozrządu i klinowych, lin oraz przekładni otwartych i ślimakowych dla wszystkich prędkości obrotowych przewidzianych do smarowania.

Brak hasła ostrzegawczego.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane