Fast Cleaner

  • 15215005    |    VPE: 1
  • 4024596073015
    • Zmywacz i odtłuszczacz do sektorów wrażliwych

:

WEICON Fast Cleaner posiada atest NSF dla sektora spożywczego, stąd może być stosowany jako zmywacz i odtłuszczacz przy usuwaniu zanieczyszczeń powstających w trakcie prac warsztatowych jak również do usuwania klejów

w sektorach spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Fast Cleaner służy do zmywania i odtłuszczania powierzchni klejonych lub uszczelnianych przy pomocy produktów WEICON jak i tych przeznaczonych do powlekania powłokami metalicznymi WEICON. Fast Cleaner posiada neutralne pH oraz dobrą kompatybilność z materiałami, stąd może być stosowany zarówno na metalach, szkle, ceramice, jak i większości gum oraz tworzyw.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie

Ostatnio oglądane