Surface Cleaner

  • 15207005    |    VPE: 1
  • 4024596024833
    • Przygotowanie powierzchni do klejenia

:

WEICON Surface Cleaner jest przeznaczony do czyszczenia iodtłuszczania powierzchni przed klejeniem lub uszczelnianiem za pomocą produktów WEICON. WEICON Surface Cleaner może być stosowany na metalach, szkle, ceramice jak i większości tworzyw. Surface Cleaner z powodzeniem może być wykorzystywany jako zmywacz przy pracach naprawczych i serwisowych.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie

Ostatnio oglądane