Sealant and Adhesive Remover*

  • 15213005    |    VPE: 1
  • 4024596026899
    • Usuwa resztki utwardzonych klejów i uszczelniaczy

:

WEICON Sealant and Adhesive Remover szybko i skutecznie usuwa resztki uszczelek, pozostałości zaschniętych uszczelniaczy, klejów oraz olejów, smarów, lakierów i farb. Może być stosowany na powierzchniach z metalu, drewna, szkła, ceramiki, PE, PP- także na powierzchniach pionowych. Nie powinien być stosowany na powierzchniach z PVC, tkaninach ani linoleum.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane