Brake Cleaner

  • 15201005    |    VPE: 1
  • 4024596005900
    • Wielozadaniowy zmywacz i odtłuszczacz do przemysłu motoryzacyjnego

:

WEICON Brake Cleaner jest zmywaczem uniwersalnym motoryzacyjnym, zmywa i odtłuszcza powierzchnie odparowując bez pozostałości. WEICON Brake Cleaner czyści i odtłuszcza wszelkie powierzchnie metalowe, szklane, ceramiczne i wiele tworzyw bez problemu usuwając pozostałości smarów, olejów i inne zanieczyszczenia. Brake Cleaner może być stosowany na hamulcach (bębny i tarcze, okładziny, klocki hamulcowe, cylindry, sprężyny, tuleje), sprzęgłach (okładziny sprzęgła i części sprzęgła) i na częściach silnika (gaźniki, pompy benzynowe i olejowe, przekładnie itp.).

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawro

Ostatnio oglądane